Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

20. april 2018

Høringsfrist 01.06.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling