Forslag til ny forskrift om pasientjournal

02. mai 2018

Høringsfrist 18.06.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Jus og arbeidsliv