Forslag til ny forskrift om pasientjournal

02. mai 2018

Høringsfrist 18.06.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Helga Bysting Jus og arbeidsliv