Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

04. september 2018

Høringsfrist 23.10.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Kristin Krogvold Avdeling for jus og arbeidsliv