Høring om regionale utviklingsplaner 2035

09. juli 2018

Høringsfrist 20.09.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Lerum | Samfunnspolitisk avdeling