Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet

28. juni 2018

Høringsfrist 30.07.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling