Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

09. november 2018

Høringsfrist 11.01.2019

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender på høring forslag til saker til helsepolitisk debatt og aktuelle saker på Landsstyremøtet i 2019. Legeforeningens landsstyremøte for 2019 avholdes i Kristiansand 4. – 6. juni.

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatten, og forslag til saker som skal behandles under Sak 9, Aktuelle saker. På landsstyremøtet i 2015 ble det besluttet at sentralstyret skal drøfte aktuelle saker til landsstyremøtet i oktober/november, og deretter sende dette ut til organisasjonsleddene for å få kjennskap til deres synspunkter.

Følgende tema foreslås til helsepolitisk debatt på landsstyremøtet i 2019:
Samhandling
Temaet er både aktuelt og engasjerer hele foreningen. Det er dessuten besluttet at samhandling skal være ett av fire kapitler i den kommende Nasjonale helse- og sykehusplanen, samt at planen skal bygge på de regionale helseforetakenes (RHF) utviklingsplaner. Samhandling er også et tema som er relevant i løfte inn i kommunevalgkampen. Sentralstyret ønsker å videreutvikle Legeforeningens politikk, og har også nedsatt en ressursgruppe til å arbeide med temaet. De skal utarbeides en rapport som også vil danne grunnlaget for debatten på landsstyremøtet.

Til Sak 9 Aktuelle saker på Landsstyremøtet foreslås følgende temaer:
-9.1. Satsing på rus og psykiatri
-9.2. Arbeidsmarkedet for unge leger – LIS 1

I 2019 er det valg av president og nytt sentralstyre, samt behandling av nytt prinsipp- og arbeidsprogram. Sentralstyret mener det erfaringsmessig kun er rom for to tema under Sak 9 Aktuelle saker i år hvor det skal avholdes valg.

Du kan lese mer på Legeforeningens nettsider i vedlagt høringsnotat.

 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling