Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

09. november 2018

Høringsfrist 11.01.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender på høring forslag til saker til helsepolitisk debatt og aktuelle saker på Landsstyremøtet i 2019. Legeforeningens landsstyremøte for 2019 avholdes i Kristiansand 4. – 6. juni.

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatten, og forslag til saker som skal behandles under Sak 9, Aktuelle saker. På landsstyremøtet i 2015 ble det besluttet at sentralstyret skal drøfte aktuelle saker til landsstyremøtet i oktober/november, og deretter sende dette ut til organisasjonsleddene for å få kjennskap til deres synspunkter.

Følgende tema foreslås til helsepolitisk debatt på landsstyremøtet i 2019:
Samhandling
Temaet er både aktuelt og engasjerer hele foreningen. Det er dessuten besluttet at samhandling skal være ett av fire kapitler i den kommende Nasjonale helse- og sykehusplanen, samt at planen skal bygge på de regionale helseforetakenes (RHF) utviklingsplaner. Samhandling er også et tema som er relevant i løfte inn i kommunevalgkampen. Sentralstyret ønsker å videreutvikle Legeforeningens politikk, og har også nedsatt en ressursgruppe til å arbeide med temaet. De skal utarbeides en rapport som også vil danne grunnlaget for debatten på landsstyremøtet.

Til Sak 9 Aktuelle saker på Landsstyremøtet foreslås følgende temaer:
-9.1. Satsing på rus og psykiatri
-9.2. Arbeidsmarkedet for unge leger – LIS 1

I 2019 er det valg av president og nytt sentralstyre, samt behandling av nytt prinsipp- og arbeidsprogram. Sentralstyret mener det erfaringsmessig kun er rom for to tema under Sak 9 Aktuelle saker i år hvor det skal avholdes valg.

Du kan lese mer på Legeforeningens nettsider i vedlagt høringsnotat.

 

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling