Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

09. november 2018

Høringsfrist 11.01.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling