Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

09. november 2018

Høringsfrist 11.01.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling