Landsstyresak – Forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger

19. februar 2018

Høringsfrist 18.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hege Synne Rahm Avdeling for jus og arbeidsliv