Læringsmål for de kliniske fagene i del 1

15. mai 2018

Høringsfrist 06.06.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gro Reichelt Medisinsk fagavdeling