Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv

09. oktober 2018

Høringsfrist 05.12.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv