Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nevroendokrine svulster

18. april 2018

Høringsfrist 11.05.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sigrid Rød Medisinsk fagavdeling