NOU 2017:16 På liv og død

28. februar 2018

Høringsfrist 15.04.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk avdeling