Pakkeforløp gravide og rusmidler

07. mars 2018

Høringsfrist 07.05.2018

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring pakkeforløp for gravide og rusmidler. Pakkeforløpet er en del av pakkeforløpene innen psykisk helse og rus. Pakkeforløp gravide og rusmidler omhandler forløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler.

Målsettingen med pakkeforløp for gravide og rusmidler er:

  • Nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet.
  • Sikre god ivaretakelse av foster og kvinne.
  • Forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av rusmidler.
  • Legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede seg på foreldrerollen.
  • Sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og spebarn/småbarn.
  • God samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Helsedirektoratet skriver at forløpet skal tilpasses hver enkelt kvinnes situasjon, ønsker og behov, samt hensynet til fosteret. Det er ønskelig at god informasjon og forutsigbarhet for den gravide og partner/pårørende sikres gjennom hele forløpet. Pakkeforløpet er frivillig og kvinnen kan takke nei til tilbudet og følges opp på vanlig måte av fastlege/jordmor og spesialist etter behov, hvis hun foretrekker det.

Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på:

  • om pakkeforløpet bidrar til å oppnå de overordnede målene
  • innhold i hvert enkelt kapittel
  • pakkeforløpet generelt

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling