Pakkeforløp gravide og rusmidler

07. mars 2018

Høringsfrist 07.05.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling