Prioritering på klinisk nivå

25. september 2018

Høringsfrist 12.10.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling