Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

08. februar 2018

Høringsfrist 27.03.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv