Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

09. juli 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv