Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

02. mai 2018

Høringsfrist 31.05.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling