Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

02. mai 2018

Høringsfrist 31.05.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling