Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF

Medisinsk fagavdeling 09. oktober 2018

Høringsfrist 24.10.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum Samfunnspolitisk avdeling