Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF

Medisinsk fagavdeling 09. oktober 2018

Høringsfrist 24.10.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum Samfunnspolitisk avdeling