Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF

Medisinsk fagavdeling

09. oktober 2018

Høringsuttalelsen viser Legeforeningens samlede innspill til de regionale utviklingsplanene 2035.

Legeforeningen har tidligere gitt et samlet høringssvar utkastene til utviklingsplan til Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst. Dette høringssvaret er en utvidelse av det tidligere avgitte høringssvaret, ved at det nå også inkluderer Legeforeningens innspill på Helse Vests utkast til utviklingsplan. Helse Vest sendte ut sitt utkast en god stund etter de andre RHF-ene, og ble dermed ikke inkludert i den første uttalelsen. Utviklingsplanene har vært på høring i Legeforeningens foreningsledd, og høringssvaret er vedtatt av Legeforeningens sentralstyre.

 

Ettersom dokumentet er svært langt, er uttalelsen lagt ut som et vedlegg nederst på denne siden.

Saksbehandler

Sverre Vigeland Lerum | Samfunnspolitisk avdeling