Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk

30. oktober 2018

Høringsfrist 20.11.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sigrid Rød Medisinsk fagavdeling