Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning

26. januar 2018

Høringsfrist 21.02.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen Medisinsk fagavdeling