Veileder i vurdering av leger i spesialisering

17. juli 2018

Høringsfrist 28.09.2018

Fristen er utløpt

I forbindelse med innføring av ny spesialistutdanning av leger har Helsedirektoratet laget utkast til en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering (LIS)

Veilederen utgjør en del av det omfattende prosjektet for utvikling og gjennomføring av ny modell for spesialistutdanning for leger. Rammene for arbeidet med vurdering av LIS følger av ny forskrift om spesialistutdanning av leger.

Veilederen inneholder praktiske anbefalinger til hvordan arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS skal/bør/kan organiseres og gjennomføres. I tillegg inneholder veilederen anbefalinger om kompetanseutvikling for de som skal godkjenne læringsmål, supervisere, veilede og undervise LIS. Veilederen skal bidra til kvalitet, likebehandling og etterprøvbarhet i vurderingene. Dette vil være av stor betydning for å sikre trygghet for den enkelte LIS, men også for å sikre lik kompetanse nasjonalt innen den enkelte spesialitet.

Saksbehandler

Marte Løvald Andresen | Medisinsk fagavdeling