Veileder i vurdering av leger i spesialisering

17. juli 2018

Høringsfrist 28.09.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Marte Løvald Andresen Medisinsk fagavdeling