Veileder i vurdering av leger i spesialisering

17. juli 2018

Høringsfrist 28.09.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marte Løvald Andresen Medisinsk fagavdeling