Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

12. april 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling