Anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

12. april 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling