Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet

11. april 2019

Høringsfrist 26.04.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Arnesen | Medisinsk fagavdeling