Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet

11. april 2019

Høringsfrist 26.04.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Arnesen Medisinsk fagavdeling