Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

03. september 2019

Høringsfrist 22.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv