Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

21. mai 2019

Høringsfrist 06.08.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv