Forslag til endringer i bioteknologiloven

22. mai 2019

Høringsfrist 01.08.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv