Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

25. juni 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv