Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

17. april 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv