Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

17. april 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv