Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

09. april 2019

Høringsfrist 14.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv