Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

02. mai 2019

Høringsfrist 16.06.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling