Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

02. mai 2019

Høringsfrist 16.06.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling