Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

06. mars 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv