Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

06. mars 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv