Forslag til ny barnevernslov

12. april 2019

Høringsfrist 10.05.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv