Forslag til ny tekst om definisjon av habilitering og rehabilitering i Helsedirektoratets veileder

03. juni 2019

Høringsfrist 10.06.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling