Forslag til veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest

02. juli 2019

Høringsfrist 20.08.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling