Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

19. desember 2019

Høringsfrist 11.02.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli | Samfunnspolitisk avdeling