Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

19. desember 2019

Høringsfrist 11.02.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Marthe Helene Sandli Samfunnspolitisk avdeling