Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv.

03. juli 2019

Høringsfrist 22.08.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv