Høring – Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

27. november 2019

Høringsfrist 16.01.2020

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har med dette sendt på høring forslag om endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Departementet foreslår å inkludere i forskriften § 1 om formål at "Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skole-helsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander". 

 

Departementet vil tydeliggjøre at kommunen kan velge å tilby behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er også en tydeliggjøring av at denne tjenesten allerede i dag yter enklere undersøkelser/kartlegginger og behandling på en rekke områder, blant annet for problemstillinger innen psykisk- og seksuell helse. 

Departementet mener at det er hensiktsmessig å tydeliggjøre forskriftens formål på en slik måte at alle kommuner opplever at forskriften ikke er til hinder for også å kunne tilby behandling for lettere psykiske og somatiske tilstander. I tillegg mener departementet at for å bedre tjenestetilbudet og unngå ytterligere fragmentering, bør nye tilbud bygge på eksisterende tjenester/organisatoriske enheter. 

Denne høringen skal behandles av fagstyret 10.02.2020. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16.01.2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv