Høring – Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

27. november 2019

Høringsfrist 16.01.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv