Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m. OBS: Kort frist!

04. desember 2019

Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m.

Legeforeningen viser til ovennevnte høringsnotat. Forslagene har vært på høring i
organisasjonen og er behandlet i foreningens sentralstyre.

Legeforeningen har forståelse for at behandling av oppgjør generelt bør effektiviseres ved ytterligere digitalisering, og vi vil ikke motsette oss lovbestemmelser og ny forskrift som gir nærmere bestemmelser om direkte oppgjør. Legeforeningen presiserer at myndighetene må sørge for å gi god informasjon til pasienter da de kun vil ha rett til stønad fra tjenesteytere som har direkteoppgjør. Det er svært viktig å unngå at pasienter uforvarende blir skadelidende av endringene.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv