Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT

15. august 2019

Høringsfrist 27.08.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv