Høring – Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie

09. juli 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv