Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal – API "Kritisk informasjon"

31. januar 2019

Høringsfrist 24.02.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Arnesen | Medisinsk fagavdeling