Landsstyresak - Valg av nytt sentralstyre - Forslag til kandidater

15. januar 2019

Høringsfrist 01.05.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli | Generalsekretærens stab