Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret

09. januar 2019

Høringsfrist 01.03.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tone Houge Holter Økonomi- og administrasjonsavdelingen