Miljø og helse i barnehager og skoler

03. oktober 2019

Høringsfrist 25.10.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen Medisinsk fagavdeling