Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt

25. juni 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling