Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt

25. juni 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for legevakt. I tillegg omfatter høringen utkast til nasjonale kvalitetsindikatorer på legevaktområdet.

Direktoratet skriver at formålet med veilederen er å sikre god kvalitet på legevaktene og legevaktsentralene. Direktoratet skriver videre at anbefalingene har som formål å:

  • sikre god kvalitet i legevakttjenesten
  • hindre uønsket variasjon
  • sikre riktige prioriteringer i legevakttjenesten
  • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp.

 

Målgruppe for veilederen oppgis å være ledere og ansatte på landets legevakter og legevaktsentraler, og ledelsen i landets kommuner.

 

Veilederen omfatter anbefalinger fordelt på tretten kapitler, med følgende temaer: organisering og bemanning, utforming av lokalet, IKT-utstyr, dokumentasjon og kommunikasjon, kvalitetsarbeid, avvikshåndtering og forbedringsarbeid, kompetanse og opplæring, utrykning og sykebesøk, vold og overgrep, ansattes sikkerhet og samarbeidsparter.

 

Les mer i vedlagte dokumenter fra Helsedirektoratet.

 

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling